koučink pro pedagogy i studenty

Pedagogové svou osobností utvářejí a ovlivňují vyučovací proces. Nositeli změn by proto měli být především oni sami.
Pro změny ve vyučovacím procesu je ale nutný pestřejší mix podpory jejich rozvoje.
Je důležité poskytnout pedagogům sebezkušenostní aktivity, v nichž lépe poznávají sami sebe a vlastní proces učení.

Olga Novotná - koučink peadogogů i studentů


Koučink, v kontextu školního prostředí, je z mé strany veden jako rozvojová intervence zaměřená na využití osobního potenciálu, na podporu jedinečných a silných stránek, schopností a dovedností pedagogů.


Celý koučovací proces stavím na čtyřech pilířích...

… pomáhám jim, aby viděli významné aspekty současné situace jasněji a zřetelněji.
… vytvářím pro ně prostor, aby si mohli zvolit různé cesty ke svým cílům.
… podporuji je, aby odstranili své pochyby, obavy a omezující předpoklady.
… provázím je změnou, aby realizovali nová rozhodnutí a řešení.

Koučink je užitečným nástrojem i pro studenty a může jim pomoci...

… uvědomit si, pochopit a přijmout vlastní identitu.
… zaměřit se na objevování jejich životní cesty.
… ujasnit si možnosti dalšího rozvoje a uplatnění.


ta@olganovotna.cz
604 174 073

zpracování osobních údajů

copyright 2021 Mgr. Olga Novotná