podpora duševní pohody pedagogů

Pedagogové mohou prožívat celou škálu nejrůznějších emocí, od úzkosti z časového tlaku až po bezmoc a ztrátu smyslu z vykonávání profese.
Pokud chtějí druhým nabízet, musí mít sami z čeho brát a zásoby pravidelně doplňovat.

Olga Novotná - podpora duševní pohody pedagogů

I profesionálové se někdy musí zastavit, najít si čas na své myšlenky a přijmout, že občas sami potřebují vyhledat pomoc odborníka.

Sebepéče není luxus, který je nutné si zasloužit, ale měla by být nezbytnou součástí života.

Jako pedagogové můžeme nabýt dojmu, že za žádných okolností nesmíme selhat nebo projevit slabost. Více prožíváme důsledky našich chyb. Uvědomujeme si stupňující tlak na náš výkon.

Dlouhodobý stres má své dopady na lidské tělo. Ovlivňuje fungování jednotlivých orgánů, snižuje imunitu, promítá se do našeho psychického prožívání a může vést k potížím v mezilidských vztazích.

Podpora duševní pohody ve formě psychoterapeutického poradenství spočívá v pomoci s řešením stávajících náročných situací, k posílení mezilidské komunikace a kladných vztahů na pracovišti.
 

Psychoterapeutické poradenství pro vaše pedagogy mohu...​

… poskytovat dlouhodobě jako spolehlivý partner pro jejich duševní pohodu a zdraví.​
… zaměřit na formu krátkodobé terapie s úzce zaměřeným tématem.​
… využít ke spolupráci na duševní rovnováze celého pedagogického sboru.​


ta@olganovotna.cz
604 174 073

zpracování osobních údajů

copyright 2021 Mgr. Olga Novotná