podpora duševní pohody zaměstnanců

Chceme mít a zároveň být. Chceme podávat výkon, který nás bude těšit a zároveň nás naplňovat pocitem smysluplné práce.
Toužíme se vyvíjet, růst, překonávat sami sebe a něčeho dosáhnout.
Potřebujeme se bavit, svobodně trávit volný čas, milovat a žít.

Olga Novotná - podpora duševní pohody zaměstnanců

Je jasné, že působíme v mnoha situacích a žijeme v různých okolnostech. Zastáváme řadu rolí, zaujímáme vůči nim nějaký vztah a v jednom životním okamžiku můžeme „čelit“ hned několika rolím najednou.

Naše životní, profesní a organizační role se odehrávají ve třech různých světech. Někdy je těžké držet mezi nimi hranice. Neseme zodpovědnost za všechny.
O to více je užitečné zkoumat, jak na tom jsme, jak se cítíme. Podívat se, zda jsme v souladu se svými potřebami a přáními. Vnímat, jak se nám daří nacházet rovnováhu mezi jednotlivými světy, do kterých patříme, které tvoříme a které nás ovlivňují.

V psychoterapeutickém poradenství se zaměřuji na podporu pěti prvků duševního zdraví, a to pozitivní emoce, zaujetí určitou činností, smysluplnost, pozitivní vztahy a úspěšný výkon. Ty potřebujeme zažívat v menší či větší míře ve všech našich rolích.
 

Psychoterapeutické poradenství pro vaše zaměstnance mohu...​

… poskytovat dlouhodobě jako spolehlivý partner pro jejich duševní pohodu a zdraví.​
… zaměřit na formu krátkodobé terapie s úzce zaměřeným tématem.​
… využít ke spolupráci na duševní rovnováze jednotlivých týmů.​


ta@olganovotna.cz
604 174 073

zpracování osobních údajů

copyright 2021 Mgr. Olga Novotná