psychoterapeutické poradenství

Každý člověk má svůj příběh... a někdy mohou nastat okamžiky, kdy cítíte, že váš příběh uvízl v kruhu a vy jste v něm zabloudili.
Stojíte uvnitř a nevidíte cestu ven.
Je to chvíle, kdy je nutné v sobě najít odvahu a říci si o podporu.

Olga Novotná - psychoterapeutické poradenství

V psychoterapeutickém poradenství můžete dosáhnout hlubšího sebeuvědomění a lepšího kontaktu se svými pocity. Umožní vám objevit a pochopit obrany, kterými potlačujete vlastní potřeby, potenciál pro plné prožívání sebe, vztahů a životní radosti.

Během jednotlivých sezení budeme vaši situaci mapovat a orientovat se, co se s vámi a ve vás samotných děje.

Budete mít možnost naslouchat sami sobě. Poznáte, co máte uvnitř, co už i víte, jen jste to nikdy předtím neslyšeli nahlas - vědění, co se ve vás skrývá. Svůj příběh dostanete na světlo.

Společně budeme nacházet způsoby, jak o sebe můžete pečovat, abyste zažili pocit úlevy a cítili se spokojenější.

Naše první schůzka...

… je bezplatná, trvá 30 minut a může být realizována osobně, po telefonu nebo on-line.

… setkání nám bude sloužit k vyjasnění si průběhu a základních podmínek poradenství mezi vámi a mnou.
… dohodneme se na praktických záležitostech (počtu sezení, jejich délce, formě setkávání a ceně).
… během rozhovoru ráda odpovím na vaše otázky a budou mě zajímat vaše očekávání.
… ověříme si také, zda si navzájem „sedneme”, což je předpoklad jakékoliv dobré spolupráce.
… budete mít možnost se rozhodnout, zda se budeme setkávat a spolupracovat.


ta@olganovotna.cz
604 174 073

zpracování osobních údajů

copyright 2021 Mgr. Olga Novotná