rozvoj osobnostních a profesních kompetencí pedagogů 

Zvyšující se požadavky na výchovu a vzdělávání vedou vrcholový management, aby podněcoval své pedagogy k plnějšímu a barvitějšímu předávání poznatků.
A vyzýval i k tomu nejcennějšímu – k objevování, probouzení a rozvíjení potenciálu a moudrosti dětí, studentů.

Olga Novotná - životní koučink

Investice do profesionálního školení se zaměřením na rozvoj vztahových a komunikačních kompetencí pedagogů motivuje utvářet prostředí, kde rozmanitost, jinakost a změna jsou vnímány jako obohacující.

Témata seminářů, jejichž obsah vždy přizpůsobím aktuálním rozvojovým potřebám škol a vzdělávacích institucí:

Základy koučovacích technik/dovedností
Asertivní a konfliktní komunikace
Základní principy leadershipu
Emoční inteligence
Sebepoznání, sebeřízení a práce se stresem
Týmová spolupráce
Podmínky pro emoční vazbu k činnosti (vnější vs. vnitřní motivace)
Typologie osobnosti
 

Pro další rozvoj vašich pedagogů mohu...

… provázat jednotlivá témata do uceleného dlouhodobého programu.
… nabídnout specifické řešení vašich vzdělávacích potřeb, pokud jste nenašli, co hledáte.
… kombinovat semináře s individuálním koučováním, které bývá skvělým doplněním skupinových rozvojových aktivit.


ta@olganovotna.cz
604 174 073

zpracování osobních údajů

copyright 2021 Mgr. Olga Novotná