rozvoj osobnostních a profesních kompetencí zaměstnanců

Vzdělávání je pro naplnění profesní spokojenosti a výkonnosti celoživotní proces.
Je to proces shromažďování informací, schopností a zkušeností. Cílem je získat nový vhled nebo způsobilost.
Poskytuje nám možnost sebereflexe vlastního vztahového rámce - jedinečného způsobu, jak každý chápeme a vnímáme svět.

Olga Novotná - životní koučink

Témata seminářů, jejichž obsah vždy přizpůsobím aktuálním rozvojovým potřebám klientů:

Koučovací přístup pro rozvoj manažera, kolegů a týmů
Situační leadership od řídícího k podporujícímu chování
Motivace pro podporu seberealizace a dosahování cílů
Empatická komunikace pro každodenní interakci s kolegy
Růstové a fixní myšlení pro překonání vlastních bariér
Typologie osobnosti pro kvalitní vztahy s kolegy
Sebepoznání pro schopnost vlastní sebereflexe
Zpětná vazba pro prohloubení všímavosti manažera
Prezentační dovednosti pro více než 15 minut slávy

Pro další rozvoj vašich zaměstnanců mohu...

… provázat jednotlivá témata do uceleného dlouhodobého programu.
… nabídnout specifické řešení vašich vzdělávacích potřeb, pokud jste nenašli, co hledáte.
… kombinovat semináře s individuálním koučováním, které bývá skvělým doplněním skupinových rozvojových aktivit.


ta@olganovotna.cz
604 174 073

zpracování osobních údajů

copyright 2021 Mgr. Olga Novotná