seberozvojové workshopy

Představa o nás samých a těch druhých má nad námi obrovskou moc.
Ovlivňuje naše postoje, chování, projevy, vnímání, emoce, myšlení i paměť.
A to, jak interpretujeme sami sebe a události vnějšího světa, stanovuje hranice, čeho můžeme dosáhnout.

Olga Novotná - životní koučink

Každým workshopem se prolínají základní prvky emoční inteligence...

… sebeuvědomění - potřeba uvědomovat si a přijímat své emoce a jejich dopad na druhé kolem nás.
… seberegulace - schopnost zvládat vlastní emoce, schopnost přebírat zodpovědnost za vlastní činy, přizpůsobovat se změnám.
… motivace - pochopení zdrojů naší motivace a schopnost je dobíjet, iniciativa a odhodlání ke zvládání úkolů a vytrvalost v náročných podmínkách.
… empatie - vnímání a porozumění emocí druhých lidí.
sociální dovednosti - schopnost vědět, jak produktivně řídit vztahy a ovlivňovat emoce ostatních, schopnost směrovat a inspirovat, naslouchat a empaticky komunikovat.
 

Témata workshopů, u kterých se spolu můžeme potkat:

Sebepoznání, sebeřízení a seberealizace
Osobní vize
Koučování pro životní rozvoj
Empatická komunikace
Fixní a růstové nastavení mysli
Typologie osobnostita@olganovotna.cz
604 174 073

zpracování osobních údajů

copyright 2021 Mgr. Olga Novotná