životní koučink

Život je uměním... a umění života je výrazem lidské kreativity a představivosti.
Je prostorem a časem, kde se snažíme užíváním svého potenciálu, talentu, znalostí a dovedností vyjadřovat vlastní myšlenky a pocity.

Olga Novotná - životní koučink

Koučink je tvůrčí a podnětný proces, který nám pomáhá umět žít a...

... spustit změnu postojů a inspirovat nás k novým způsobům myšlení.
... vyjasnit, lépe si uvědomit a pochopit, kde jsme, kam se můžeme dostat a jak se tam můžeme dostat.
... cítit podporu individuality, naší jedinečnosti.
... zažít stav, kdy se sebehodnocení stává důležitějším než hodnocení vnější autoritou.
... stát se aktivním tvůrcem vlastního života.
... získat větší pocit moci nad životem, lepší odhad, větší kompetenci, pocit oprávněnosti, když jsme ochotni přijmout odpovědnost.
... vést nás i k umění „sebekoučování“.

Pozvěte mě na svou cestu umění života a společně objevíme nová řešení vašich životních situací.

Naše první schůzka...

… je bezplatná, trvá 30 minut a může být realizována osobně, po telefonu nebo on-line.

… setkání nám bude sloužit k vyjasnění si průběhu a základních podmínek koučinku mezi vámi a mnou.
… dohodneme se na praktických záležitostech (počtu sezení, jejich délce, formě setkávání a ceně).
… během rozhovoru ráda odpovím na vaše otázky a budou mě zajímat vaše očekávání.
… ověříme si také, zda si navzájem „sedneme”, což je předpoklad jakékoliv dobré spolupráce.
… budete mít možnost se rozhodnout, zda se budeme setkávat a spolupracovat.


ta@olganovotna.cz
604 174 073

zpracování osobních údajů

copyright 2021 Mgr. Olga Novotná